Влада Србије апеловала на раднике Поште да прихвате понуду

Фото: Tanjug (S. Radovanović, arhiva)

БЕОГРАД: Влада Србије апеловала је на запослене у ЈП „Пошта Србије“ који су обуставили рад, да препознају озбиљност ситуације и прихвате највишу понуду коју држава може у овом моменту да им пружи, а то је повећање укупне масе зарада од 10 одсто, као и друге услове.

Фото: Tanjug (S. Radovanović, arhiva)

На седници Радне групе Владе Србије за ЈП „Пошта Србије“ представљен је предлог за унапређење положаја запослених, који су прихватили представници репрезентативних синдиката, а одбили представници радника.

Радна група је предложила повећање укупне масе зарада од 10 одсто, просечно повећање зараде за све запослене на технолошким пословима (око 12.500 запослених) за око 13,1 одсто, почев од зараде за јануар 2020. године.

Такође, предложено је повећање зараде за око 6,1 одсто почев од зараде за јануар наредне године за остале запослене, њих око 2.500.

Дат је и предлог за запошљавање на неодређено време још 100 запослених на технолошким пословима до априла следеће године као и да се изврши расподела средстава свим запосленима из дела добити овог предузећа за 2019. годину током марта месеца 2020. године, у складу са одредбама Колективног уговора.

Како се наводи у саопштењу владе, предложено је да се престане са обуставом рада до усаглашавања интерних аката „Пошта Србије“ како би се реализовало договорено а да се уз присуство надлежних одржавају састанци Радне групе једном у две недеље.

Предложене мере представљале су први корак, који би заједно са бољим пословања „Пошта Србије“ требало да доведу до побољшања материјалног положаја запослених у овом предузећу, каже се у саопштењу.

„Уколико се одмах не обезбеди редовно пословање током процеса примене горе наведених закључака, ово јавно предузеће сусрешће се са губитком пословног прихода и довешће се у питање обављање поверених послова од стране државе, а које предвиђа Закон о поштанским услугама“, указује се у саопштењу.

Од формирања Радне групе за ово јавно предузеће у априлу 2019. године до данас, промењена је Одлука о расподели добити за 2017. годину тако да је добит која је припала предузећу, највећим делом искоришћена за исплату запосленима, каже се у саопштењу.

Такође, додају, одобрена је расподела добити за 2018. годину у складу са измењеним одредбама Колективног уговора, али је „Пошта“ из сопствених средстава у јулу извршила и једнократну исплату солидарне помоћи у износу од 20.000 динара за запослене са најмањим платама.

Влада је, како се наводи, на иницијативу „Пошта Србије“, дала сагласност за увећање цена појединих поштанских услуга чиме су, како се наводи, створени предуслови за увећање масе зарада и повећање примања запослених у 2020. години.

Влада подсећа запослене на доследну примену Закона о раду и одредаба Колективног уговора, као и Одлуке о обезбеђивању процеса рада у условима отежаног функционисања.

IZVOR:DNEVNIK

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*