DRŽAVNI INSPEKTORAT PROVEO NADZOR

Ribiči upiru prstom u novosagrađenu energanu (Foto: Marija Lešić Omerović)

Elektrana ipak nije prouzročila pomor ribe na Virovima

Nisu utvrđeni nedostatci i nepravilnosti ni ispuštanje opasnih i štetnih tvari koje bi ugrozile površinske i podzemne vode.

Vezani članci

ČEKAJU SE REZULTATI ANALIZE VODE

Iznenadno uginuće ribe na izletištu Županjski virovi

ŽUPANJA – Novosagrađena elektrana Biomass To Energy Županja nije prouzročila onečišćenje vodotoka na Županjskim virovima, utvrdio je Državni inspektorat, Sektor za vodopravni nadzor. A upravo u nju posljednjih mjeseci mnogi upiru prstom smatrajući je glavnim krivcem za nedavni pomor ribe.Sredinom listopada, četiri mjeseca od ekološkog incidenta, dugogodišnji ribič i lovac Vladimir Katona okupio je novinare i ponovno javno zatražio odgovore zbog čega je sredinom lipnja došlo do pomora ribe, tko je odgovoran i poručio da neće stati sve dok pravi uzrok zagađenja ne izađe na vidjelo. Kazao je da nije zadovoljan objavljenim nalazom analize uzoraka vode, da ne vjeruje da je do pomora došlo zbog visoke temperature, niskih vodostaja i pada vrijednosti otopljenog kisika u vodi i smatra da se time samo pokušava zataškati pravi krivac. Uvjeren je da se iza svega krije energana u blizini Virova koja se tada pripremala za puštanje u pogon. Tjedan dana nakon Katonina istupa, na temelju naloga Općinskog državnog odvjetništva u Vinkovcima, a nakon anonimne prijave o ispuštanju opasnih tvari iz energane u kanal koji se ulijeva u Virove, Državni inspektorat je 23. listopada obavio inspekcijski nadzor kogeneracijskog postrojenja u Županji, a Glas Slavonije u posjedu je zapisnika.

Obrada u biouređaju

Obavljen je uvid u svu dokumentaciju, u izvješća o pomoru ribe Hrvatskih voda i Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, u uvjete i način rada energane, uređaje i opremu, poslovne knjige i evidenciju postrojenja smještenog u industrijskoj zoni Županje. Bavi se proizvodnjom električne energije iz šumskih ostataka – drvene sječke, a probni rad počeo je 27. srpnja nakon obavljenog tehničkog pregleda i izdane uporabne dozvole. Tijekom lipnja, kako je navedeno, postrojenje je bilo u dokazivanju probnog pogona za ishođenje dozvole za trajni pogon, što je bio uvjet za izdavanje uporabne dozvole.

U zapisniku stoji da je pregledom lokacije utvrđeno da je vodoopskrba riješena priključkom na javni vodoopskrbni sustav grada Županje. U tehnološkom procesu nema tehnoloških otpadnih voda jer se voda iz vodovoda koristi za startni ejektor u turbogeneratorskom postrojenju, za hlađenje uzoraka i vrele tehnološke vode, za kemijsku pripremu vode i generiranje rashladne vode. Sva uzeta voda iz vodovoda se recirkulira tako da se dnevno iz vodovoda koristi približno 65 kubika vode. Sanitarne otpadne vode, utvrđeno je, ispuštaju se nakon obrade u biouređaju u sabirnu jamu čiji sadržaj zbrinjava ovlaštena pravna osoba Komunalije Hrgovčić d.o.o. Županja.

Najviši standardi

Oborinske vode s krovnih površina ispuštaju se u prirodni melioracijski kanal. Oborinske vode s prometnice i platoa ispod opreme skupljaju se s pomoću slivnika s taložnicom i odvode podzemnim vodovima u separator ulja te se nakon tretmana u separatoru ispuštaju u odvodni kanal. U postrojenju, sagrađenom prema najvišim tehničko-tehnološkim, sigurnosnim i ekološkim standardima, probni rad priveden je kraju. Njime se dokazala energetska i tehnička efikasnost pogona koju je provodio glavni izvođač radova Đuro Đaković TEP d.o.o. Slavonski Brod. Proteklog je ponedjeljka dosadašnji projektni menadžer Željko Kuprešak od glavnog izvođača radova, koji je bio zadužen izgraditi, pustiti u pogon i dokazati ugovorene parametre, i službeno preuzeo vođenje i upravljanje energanom i odgovornost za postrojenje.

Jučer nam je, zamoljen za komentar, Kuprešak kazao da je nakon pomora ribe na Županjskim virovima obavljen niz pregleda postrojenja od mjerodavnih institucija, a posljednji je bio inspekcijski nadzor Državnog inspektorata, i svi su oni pokazali kako elektrana, kao što je cijelo vrijeme i tvrdio, nije povezana s ekološkim incidentom na Virovima.

izvor: SLOBODNA DALMACIJA

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*