Narodna Skupština usvojila set zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije od 2002. do 2018. godine

SINIŠA MALI

Narodna Skupština Republike Srbije, uz većinu glasova narodnih poslanika, danas je usvojila set zakona o završnim računima budžeta Republike Srbije od 2002. do 2018. godine.

 

Ovim se, kako je ranije ocenjeno, uspostavlja dobra budžetska praksa, s obzirom da se završni računi nisu usvajali poslednjih 17 godina. Od ove godine, uz svaki republički budžet biće usvajan i Zakon o završnim računima budžeta za prethodnu godinu, čime će se značajno povećati transparentnost i vidljivost trošenja budžetskih sredstava.

SINIŠA MALI

 

Poslanici su izglasali i Zakon o javnim nabavkama kojim se podstiče učešće malih i srednjih preduzeća u postupcima javnih nabavki, kao i efikasnija zaštita prava u tim postupcima. Zakonom o javnim nabavkama se uvodi Portal javnih nabavki koji će omogućiti sprovođenje postupaka javnih nabavki elektronskim putem, što dalje treba da obezbedi veću transparentnost i efikasnost u realizaciji javnih nabavki.

 

U setu zakona koji su usvojeni, nalaze se i izmene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji ima za cilj usklađivanje sa zahtevima novih propisa Evropske unije i povećanja ocene usklađenosti sa preporukama Međunarodnog tela za borbu protiv pranja novca (FATF), izmene i dopune Zakona o Carinskoj tarifi, izmene i dopune Zakona o igrama na sreću, kao i izmene i dopune Zakona o duvanu.

 

Izmene i dopune Zakona o Carinskoj tarifi imaju za cilj da povećaju konkurentnost gotovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu, kao i da obezbede da sve odredbe od ključnog značaja za svrstavanje po Carinskoj tarifi budu u matičnom zakonu koji reguliše tu oblast.

 

Izmenama i dopunama Zakona o igrama na sreću uvodi se poboljšan sistem kontrole, odnosno dostavljanja dokaza za praćenje i poznavanje priređivača, kako bi se prikupili precizni podaci i informacije o vlasničkoj i upravljačkoj strukturi priređivača. Takođe, stavlja se dodatno težište na zabranu povezanosti sa licima koja su povezana sa kriminalom, odnosno koja su osuđena za određena krivična dela i teže povrede propisa kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma.

 

Izmene i dopune Zakona o duvanu treba da obezbede uslove za unapređenje kvaliteta pružanja javnih usluga i poboljšanje uslova poslovanja privrednih subjekata smanjenjem administrativnog opterećenja kroz optimizaciju i digitalizaciju postupaka koje sprovodi Uprava za duvan u okviru programa Vlade „e-Papir“.

 

Pored navedenih, usvojeni su i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Slovačke Republike o regulisanju duga Republike Srbije prema Slovačkoj Republici, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Sjedinjenih Američkih Država sa ciljem poboljšanja usaglašenosti poreskih propisa na međunarodnom nivou i primene FATKA propisa, Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Ruske Federacije o odobrenju državnog izvoznog kredita Vladi Republike Srbije i Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Severne Makedonije o uzajamnom priznavanju odobrenja privrednih subjekata za sigurnost i bezbednost (AEOS).

 

Narodna Skupština je usvojila i Zakon o potvrđivanju finansijskog ugovora Autoput E-80, deonica Niš-Merdare faza I, između Republike Srbije i Evropske investicione banke i Zakon o davanju garancije Republike Srbije u korist Banca Intesa ad Beograd i Raiffeisen banka a.d. Beograd, po zaduženju javnog preduzeća „Srbijagas“ Novi Sad, po osnovu Ugovora o kreditu za izgradnju razvodnog gasovoda Aleksandrovac-Brus-Kopaonik-Raška-Novi Pazar-Tutin (III faza).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*