Nisi sama, prijavi nasilje – poruka globalne kampanje “16 dana aktivizma“

Srbija se i ove godine priključuje globalnoj kampanji UN – „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, sa porukom ženama da nisu same i da ne čekaju kraj pandemije da prijave nasilje.

Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka kulture i informisanja Maje Gojković poručila je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da se danas mora ukazati da borba protiv nasilja prema ženama u porodici ili partnerskog nasilja mora biti u fokusu svih naših institucija i u uslovima pandemije u kojoj se nalazi i Srbija i čitav svet.

Kaže da „usamljenost, ekonomska neizvesnost i ugroženost žena koje trpe nasilje je dodatno pojačana u ovim okolnostima u koje nas je dovela pandemija i zbog toga je sada više nego ikada važno da žene koje trpe nasilje imaju svu podršku i zaštitu države.

„Zato apelujem i pozivam sve institucije društva da pojačaju svoje aktivnosti na suzbijanju nasilja, podršci žrtvama i ohrabrivanju da nasilje i nasilnike prijave. Danas, u ovim okolnostima kad je solidarnost svima potrebna, ta solidarnost je neophodna za one koji su ugroženi nasiljem. Nasilnici ne smeju da ostanu nekažnjeni i borba protiv pandemije ne sme da zaustavi našu borbu za društvo bez nasilja“, navela je ona .

Ističe da i žene iz sveta kulture i medija koje su bile ili su žrtve nasilja, bilo fizičkog ili psihičkog, moraju biti zaštićene od javne osude, neprimerenih reagovanja i drugih komentara koji bi mogli da pogoršaju njihovo stanjeˮ.

Zorana Mihajlović, potpredsednica Vlade i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost, ovom prilikom je izjavila da neće govoriti o brojkama u porodičnom i partnerskom nasilju, jer žene nisu brojevi, već ravnopravna ljudska bića koja imaju jednaka prava da se razvijaju, obrazuju i ostvare svoje snove.

„Ali ću poslati nekoliko poruka. Pre svega svim ženama koje trpe nasilje – niste same, svi smo zajedno, moramo zajedno da se borimo i da prijavimo nasilje. Moja poruka muškarcima je da nije moguće da se protiv nasilja izborimo ukoliko ne radimo na tome zajedno, ali isto tako svi vi koji mislite da ste veliki muškarci ako bijete žene i ako one trpe bilo ekonomsko, psihičko ili fizičko nasilje od vas, niste veliki, baš naprotiv“, izjavila je ona.

Kaže  da je poruka svima  da ne smemo da zatvaramo oči ukoliko znamo ili vidimo da negde ima nasilja nad ženama i devojčicama. „Moramo da se borimo zajedno. Ali ne samo u ovih 16 dana, već svakog dana, sve dok ijedna žena i ijedna devojčica trpe bilo koji vid nasilja, moramo da se borimo“, izjavila je Mihajlovićeva.

Fabrici: Nasilje nad ženama posledica rodne neravnopravnosti

Milana Rikanović, direktorka UN Women u Srbiji, podsetila je na statistike koje kažu da je dom često najmanje bezbedno mesto za žene, te da prijava nasilja ne sme da čeka da pandemija korona virusa prođe.

Sem Fabrici, šef Delegacije Evropske unije u Srbiji, izjavio je da je nasilje nad ženama posledica rodne neravnopravnosti i da se Evropska unija zato zalaže i nastavlja da podržava aktivnosti usmerene ka ostvarenju pune rodne ravnopravnosti, kao i aktivnosti čiji je cilj eliminacija svih oblika nasilja nad ženama i devojčicama u Srbiji.

Norveški ambasador Jorn Jelsta je takođe poručio ženama u situaciji nasilja da imaju podršku da prijave nasilje.

U okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, poruka „Nisi sama, prijavi nasilje!“ osvanuće na bilbordima širom Srbije, TV kanalima, stambenim zgradama, kao i na društvenim mrežama, pozivajući žene, ali i komšije, rođake i prijatelje, da prijave svaki oblik nasilja nad ženama.

Ministarstvo pravde: Razmatrano više od 166.000 slučajeva nasilja u porodici.  

Povodom 25. novembra – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka svetske kampanje „16 dana aktivizma“, Ministarstvo pravde ističe da je za gotovo tri i po godine primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici razmatrano više od 166.000 slučajeva nasilja u porodici.

Od 1. juna 2017. godine, kada je počela primena tog zakona, pa do kraja oktobra ove godine, grupe za koordinaciju i saradnju, koje su obrazovane na području svakog osnovnog javnog tužilaštva, izradile su 51.823 individualna plana zaštite i podrške žrtvama.

Javni tužioci su u tom periodu podneli 61.249 predloga za produženje hitnih mera zaštite, dok su sudovi usvojili 60.055 tih predloga.

Pre gotovo tri i po godine značajno je unapređena krivično pravna zaštita žena i uvođenjem četiri nova krivična dela u kazneni sistem Srbije – proganjanje, polno uznemiravanje, sakaćenje polnog organa i zabrana prinudnog braka.Od juna 2017. do kraja oktobra 2020. godine za krivično delo proganjanje doneto je 130 osuđujućih presuda, dok je za polno uznemiravanje doneto 84 osuđujuće presude.

Ministarstvo pravde podseća da je u aprilu ove godine dalo preporuku da se rad grupa za koordinaciju i saradnju odvija onlajn i da je, uz podršku Ujedinjenih nacija – Programa za razvoj (UNDP), pokrenut pilot program u osam osnovnih javnih tužilaštva da se sastanci tih grupa održavaju preko aplikacije ZOOM.

Zaštitnik: Pandemija povećala rizik od nasilja nad ženama

Zaštitnik građana Zoran Pašalić ukazao je povodom 25. novembra, Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, da uslovi života koje je nametnula pandemija povećavaju rizik od nasilja nad ženama i naglasio da se sa najviše izazova susreću žene na selu, žene sa invaliditetom i Romkinje, koje su i pre pandemije bile u osetljivom položaju.

„Strahovi, neizvesnost, siromaštvo i ekonomska nesigurnost uvećavaju rizik od povećanja nasilja u porodici i nasilja nad ženama, koji može dovesti i do tragičnih posledica. Zato ponovo apelujem na lokalne samouprave da izdvoje sredstva da se osobama koje su pretrpele nasilje omogući da ih odmah pregleda lekar sudske medicine kako bi se utvrdila veza između nasilja i posledice“, poručio je Pašalić, a navodi se u saopštenju koje je dostavljeno medijima.

On je naglasio da posebnu pažnju treba posvetiti zaštiti žena iz ovih osetljivih grupa, kao i unapređivanju i razvoju usluga u zajednici kojima će se ženama u situaciji nasilja pružiti svi vidovi podrške i pomoći.

Pašalić je naveo da nadležni organi treba da u punoj meri primenjuju Zakon o sprečavanju nasilja u porodici i rade na podizanju svesti javnosti o apsolutnoj nedozvoljenosti i kažnjivosti rodno zasnovanog nasilja, kao i da bi žrtvama nasilja trebalo da budu dostupne Sigurne kuće i drugi vidovi alternativnog smeštaja ali i druge mere pomoći i podrške.

Podsetio je i na potrebu usvajanja nacionalne strategije za sprečavanje i suzbijanje nasilja u porodici i partnerskim odnosima i pratećeg Akcionog plana, na potrebu usklađivanja Krivičnog zakonika sa Konvencijom Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Duže od 20 godina u oko 100 država sveta svake godine se sprovodi kampanja „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“ u kojoj učestvuje 1.700 organizacija.

 

IZVOR:RTS

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*