Objavljena Vučićeva odluka: Rok od pet dana prekratak

Beograd, 8. decembra 2021. - Predsednik Srbije Aleksandar Vucic saopstio je veceras da je danas posle podne, u 17:30 casova, na osnovu clana 113, stav 1 Ustava Srbije, i clan 19 stav 1 o predsedniku Srbije, doneo odluku i potpisao je o vracanju skupstini izglasan zakon o eksproprijaciji. Vucic je, na konferenciji za medije, porucio da vraca zakon na ponovno odlucivanje Skupstini, i da je odluka odmah dostavljena parlamentu. FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIC/ bg
BEOGRAD –

U odluci Predsednika Srbije Aleksandra Vučića kojom je Narodnoj skupštini vratio na ponovno odlučivanje Zakon o izmenama i dopunama Zakon o eksproprijaciji, od 26. novembra, on je ukazao da se izmenama oblast eksproprijacije ne uređuje na odgovarajuhi način.

„Posebno treba preispitati rokove za preuzimanje pojedinih radnji u postupku, a naročito rok za izjašnjavanje sopstvenika nepokretnosti o predlogu za eksproprijaciju“, naveo je Vučić u odluci, objavljenoj na sajtu Predsedništva.

vucic90333

Izvor: Tanjug (Jadranka Ilić)

Iako se u ovom slučaju, kako navodi, radi o javnom interesu, nasuprot pojedinačnom interesu, država mora da vodi računa o tome da se svako ograničenje zajemčenih ljudskih prava, kakvo je bez sumje pravo na imovinu, može sprovesti uz poštovanje prava sopstvenika na fer i pravičan postupak, čime se štiti suština zajemčenog prava.

Predsednik je ukazao da je rok od pet dana koji je dat sopstveniku nepokretnosti za izjašnjavanje o predlogu za eksproprijaciju prekratak.

„Teško da za tako kratko vreme, čak i sopstvenik koji poseduje odgovarajuća znanja može da pripremi izjašnjenje, a praktično je nemoguće da neuki sopstvenik može u tako kratkom roku da nađe stručno lice koje će mu pomoći da se izjasni i da se to izjašnjavanje pripremi“, naveo je Vučić u odluci.

Podsetio je da je pravo na imovinu zagarantovano Ustavom Srbije, kao i međunarodnim dokumentima, a ukazao je i na više odluka Evrospkog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske Unije.

Zbog toga smatra da propisivanjem prekratakog roka za izjašnjenje, nije ispoštovan proceduralni zahtev, inherentan pravu na imovinu iz člana 58. Ustava Republike Srbije – da sopstveniku nepokretnosti koja je predmet eksproprijacije bude data razumna prilika da pripremi i iznese svoje izjašnjenje o predlogu za eksproprijaciju.

„Izjašnjavanje o predlogu za eksproprijaciju je sredstvo od suštinskog značaja kojim raspolaže sopstvenik u cilju zaštite svog prava na imovinu, a raspolagnje sa dovoljno vremena za pripremu izjasnjanja je neophodan preuslov da bi se mogao smatrati da je sopstveniku pružena razumna prilika da iznese svoj stav i svoju argumentaciju. Sa rokom od pet dana za izjašnjenje takva prilika mu nije pružena“, zaključio je predsednik u odluci kojom je skupštini vratio zakon na doradu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*