Putari u Subotici spremno čekaju zimu

Direktor Javnog preduzeća za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje Predrag Radivojević danas je, u krugu Javnog preduzeća za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju „Subotica-trans“ u Subotici, izvršio smotru Zimske službe preduzeća „Extra-auto transport”, iz Vrbasa. Za čišćenje gradskih i prigradskih puteva i ulica, pešačkih i biciklističkih staza i trgova obezbeđena je kvalitetna mehanizacija i dovoljno ljudstva, rizle i soli.

Uz podsećanje da prema Zakonu o putevima zimsko održavanje saobraćajnica traje od 1. novembra tekuće do 1. aprila naredne godine, Predrag Radivojević je, obraćajući se medijima nakon smotre Zimske službe, istakao da je Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanističko planiranje i stanovanje izradilo plan zimskog održavanja gradskih i prigradsih saobraćajnica na teritoriji grada Subotice.

– Saobraćajnice na teritoriji grada Subotice, kao što vam je poznato, mogu da se podele na tri grupe: državne puteve koji prolaze kroz grad i koji su u nadležnosti JP ‘Putevi Srbije’, saobraćajnice koje se nalaze u zaštićenom delu Parka prirode Palić, čije je zimsko održavanje povereno JP ‘Palić-Ludaš’, i na ostale gradske saobraćajnice koje su u nadležnosti našeg preduzeća. Nakon sprovedene javne nabavke za zimsko održavanje saobraćajnica posao je poveren firmi ‘Extra-auto transport’, iz Vrbasa. Održavamo 240 kilometara gradskih i prigradskih saobraćajnicaja, 100.000 kvadratnih metara pešačkih i 35.000 kvadrata biciklistčkih staza. U ovu svrhu u budžetu grada predviđeno je 50 miliona dinara – rekao je Radivojević.

Tehnički direktor preduzeća „Extra-auto transport“, Milutin Perunović, izjavio je da sa sigurnošću može da kaže da će ovo preduzeće ispuniti sve zadatke koji su pred njih postavljeni i da je za predstojeću zimu obezbeđena kvalitetna mehanizacija i dovoljno ljudstva, soli i rizle.

– S obzirom na to da smo prošle godine uže gradsko jezro posipali samo sa solju i da nije dolazilo do začepljenja kanalizacije, odnosno slivnika, i ove godine ćemo pristupiti radu na isti način. Međugradske saobraćajnice ćemo održavati sa dodatkom rizle. Predviđeno je da utrošimo po 1.000 tona soli i rizle, a u slučaju potrebe te količine će biti povećane. Prošle godine smo delovali sa dva punkta – jednog iz prigradskog i drugog iz gradskog naselja, to je dalo dobre rezultate i tu praksu nećemo menjati. Na čišćenju grada će, ne uključujući rukovaoce, raditi 45 ljudi. Verujem da ćemo ovaj posao odraditi kvalitetno i na zadovoljstvo svih građana Subotice – kazao je Perunović.

Do petka će, dodao je Perunović, biti podeljena so koja je planom i programom namenjena  gradskim ustanovama, a koje je gradska uprava odredila kao korisnike.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*