Pokrajina preuzela osnivačka prava nad 47 zdravstvenih ustanova

Pokrajinska vlada je danas odluke o preuzimanju osnivačkih prava nad 47 zdravstvenih ustanova u AP Vojvodini (44 doma zdravlja i tri zavoda – Zavod za zdravstvenu zaštitu studenata Novi Sad, Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Novi Sad i Zavod za hitnu medicinsku pomoć Novi Sad).

Novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti predviđeno je da AP Vojvodina preuzme osnivačka prava nad zdravstvenim ustanovama koje obavljaju delatnost na primarnom nivou zdravstvene zaštite (osim apoteke), koje su osnovane na teritoriji Pokrajine, a nad kojima je osnivačka prava vršila jedinica lokalne samouprave.

Donete odluke u skladu su sa Pokrajinskom skupštinskom odlukom o prenošenju određenih ovlašćenja u oblasti zdravstva koja ima Skupština AP Vojvodine na Pokrajinsku vladu.

Za vršenje prava i obaveza osnivača nad domovima zdravlja sredstva su planirana u Predlogu pokrajinske skupštinske odluke o budžetu AP Vojvodine za 2020. godinu.

Pokrajinska vlada donela je rešenje da se 98 miliona dinara usmeri ustanovama socijalne zaštite za unutrašnje i spoljašnje održavanje objekata, nabavku opreme i nameštaja. Sredstva su usmerena Domu za decu i omladinu ometenu u razvoju u Veterniku, Gerontološkom centru u Zrenjaninu, Domu za duševno obolela lica „Čurug“, SOS Dečjem selu „Dr Milorad Pavlović“ u Sremskoj Kamenici, Gerontološkom centru u Novom Sadu, Domu za decu i omladinu „Kolevka“ u Subotici, i Domu za lica ometena u razvoju „Othon“ u Staroj Moravici.

Na današnjoj sednici doneto je rešenje da se ukupno 9,1 milion dinara usmeri osnovnim školama „Moša Pijade“ u Debeljači, „Sonja Marinkovićˮ, Odeljenje u Mihajlovu i „Žarko Zrenjaninˮ u Obrovcu za zamenu stolarije i popravku krova fiskulturne sale.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*